KULLANIM ŞARTLARI, GENEL KOŞULLAR VE SORUMLULUK

İşbu şartlar sitenin kullanım kurallarını düzenlemektedir. www.unluleralemi.com
web sitesini kullanmadan önce lütfen aşağıdaki kullanım şartlarını okuyun. www.unluleralemi.com
web sitesini herhangi bir şekilde kullanan tüm Kullanıcılar bu sayfadaki
şartlara uymayı kabul etmiş sayılacaktır.

www.unluleralemi.com bir ÜNLÜLER ALEMİ İNTERNET VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (ÜNLÜLER
ALEMİ) hizmetidir. Bu metinde kullanılan “Kullanıcı” terimi, siteyi
üye girişi yaparak veya yapmaksızın herhangi bir şekilde kullanan her türlü
gerçek ve tüzel kişiyi ifade etmektedir.

Bu sayfada yer alan kullanım şartları, değişikliklerin yine bu sayfada açıkça
belirtilmesi şartıyla ÜNLÜLER ALEMİ tarafından herhangi bir anda tek taraflı
olarak değiştirilebilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş sözleşmenin siteye
konulmasıyla derhal geçerlilik kazanır. Kullanıcılar www.unluleralemi.com
hizmetlerini herhangi bir şekilde kullandıkları anda, bu sayfada yayınlanan
şartları kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaktır. Siz bu değişikliklerden
haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul
ederek, siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız
değiştirilmiş kullanım şartlarını kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına
gelecektir.

www.unluleralemi.com Hizmeti’ni değiştiremez ve uyarlayamazsınız veya başka bir
internet sitesini, www.unluleralemi.com Hizmeti’yle veya ÜNLÜLER ALEMİ ile
ilişkili olduğuna dair yanlış izlenim verecek şekilde değiştiremezsiniz.

www.unluleralemi.com, kullanıcıların kişisel bilgilerini sadece belirli
hizmetleri yerine getirmek, sitede kullanıcıların isteklerine göre içerik ile
reklam sağlamak ve yeni hizmetlerden haberdar etmek için saklar. www.unluleralemi.com
kullanıcıları web sitesindeki dolaşımları sırasında kişisel bilgilerini
değiştirme şansına sahiptirler. Bu bilgiler sadece kullanıcı tarafından
değiştirilebilmektedir.

www.unluleralemi.com kullanıcılarının sitedeki dolaşımları sırasında ziyaret
edilen bölümler, tıklanan alanlar gibi özellikleri otomatik olarak
kaydedilmektedir. Bu veriler, sadece bölümlerin, farklı alanların izlenme,
takip edilme oranlarının tespiti için kullanılmaktadır. Sayfaların nereden
geçerek ya da ne şekilde ziyaret edildiğini belirleyen “cookie” adlı
teknolojinin kullanıldığı durumlarda aynı şekilde sitenin farklı alanlarının
izlenme, tıklanma oranlarının belirlenmesinde istatistiki veri olarak
toplanmakta olup; kişiye özel yapılan bir uygulama değildir. Bu teknoloji ile
amaçlanan, kullanıcıların daha sıklıkla ziyaret ettikleri bölümlere ait
içeriği, siteye ilk ziyaretinden itibaren kullanıcı için daha kolay ulaşılır
kılmaktır. Kullanıcılara verilen içeriğin kalitesini artırmak, bazı hizmetlere
doğrudan ulaşılabilmesini sağlamak için kullanıcının onay vermesi halinde
coğrafi konum bilgisi ilişkin veri kaydedilebilir ve kullanılabilir.

www.unluleralemi.com web sitesinin kullanıcılarına kesintisiz olarak veya belli
bir şekilde hizmet vermeyi hiçbir şekilde taahhüt etmemektedir. Aynı şekilde,
web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar
kusur ve bozuklukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve
virüslerden temizlenmiş olduğu hususunda kullanıcıya herhangi bir öneri ve
tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güvence ve
teminat verilmemektedir. İşbu Kullanım Şartlarındaki bilgiler sadece
kullanıcıyı bilgilendirmek amacı ile sunulmuş olup; hukuki, tıbbi, finansal,
yatırım, vergi, muhasebe ve diğer benzeri konularda tavsiye niteliğinde
değildir. www.unluleralemi.com’de yayınlanan bilgilere güvenerek yapacağınız
herhangi bir işlemin sorumluluğu tamamen size aittir.

İşbu Kullanım Şartlarındaki bilgiler sadece kullanıcıyı bilgilendirmek amacı
ile sunulmuş olup; hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve diğer
benzeri konularda tavsiye niteliğinde değildir. www.unluleralemi.com ‘de
yayınlanan bilgilere güvenerek yapacağınız herhangi bir işlemin sorumluluğu
tamamen size aittir.

ÜNLÜLER ALEMİ,  www.unluleralemi.com’de, suç teşkil edecek bir durum
yaratan ya da teşvik eden, tehditkâr, hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü,
pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı
yapan her tür bilgiyi, malzemeyi ve içeriği değiştirme, yayınlamayı reddetme ya
da yayından kaldırma, söz konusu hareketlerde bulunduran kullanıcıların
üyeliklerini dondurma ve sonlandırma hakkını saklı tutar.

İşbu sitede üçüncü şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine
bağlantılar ve yönlendiriciler sağlanmakta, üçüncü kişilere ait sitelerdeki
içerik kullanılmaktadır. Üçüncü kişilere ait sitelerdeki bilgiler, ürünler ve
hizmetler hiçbir şekilde işletilmemekte ve denetlememektedir. Ayrıca, bu durum
üçüncü kişilerin web sitelerinin içeriğinin doğruluğu ve güvenirliğinin
onaylandığı anlamına gelmemektedir. Bu nedenle üçüncü kişilerin web sitelerinde
yer alan bilgi veya fikir konusunda sorumluluk kabul edilmemektedir. Yine
üçüncü kişilerin siteye verdikleri linklerin web içeriklerinin doğruluğu ve
güvenilirliğinin tarafımızdan onaylandığı anlamı da asla çıkarılmamalıdır.

Kullanıcılar, www.unluleralemi.com’nin herhangi bir içerik veya iletişim
sistemini kullanırken üçüncü şahısların yasal haklarını hiçbir şekilde ihlal
etmemekle yükümlüdür. ÜNLÜLER ALEMİ bu gibi ihlallerle ilgili olarak hiçbir
hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmemektedir ve bu ihlallerden doğabilecek her
türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Kullanıcıya aittir.

Bu www.unluleralemi.com internet sitesine erişimden, sitede yer alan bilgilerin
ve/veya portal hizmetlerinin gerek doğrudan gerekse dolaylı kullanımından
kaynaklanan doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi, menfi ve/veya müspet
her türlü zarardan her nam altında olursa olsun ÜNLÜLER ALEMİ yönetim kurulu
üyeleri, yöneticileri, grup şirketleri, iştirakleri, çalışanları, bu sitede yer
alan bilgileri ve/veya portal hizmetlerini hazırlayan kişiler sorumlu
tutulamaz.

Otomatik cihaz, kod, bot, örümcek, böcek veya kazıyıcı kullanmak dâhil, ancak
bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, www.unluleralemi.com Hizmeti’nde yetkisiz
yöntemlerle hesap oluşturamazsınız.

Başka bir kullanıcının www.unluleralemi.com Hizmeti’ni kullanmasını veya www.unluleralemi.com
Hizmeti’nden yararlanmasını kısıtlamaya çalışmamalısınız ve bu Kullanım
Koşulları’nın veya diğer www.unluleralemi.com koşullarının ihlal edilmesini
teşvik etmemelisiniz ve buna olanak vermemelisiniz.

Sitenin işlemez hale gelmesini, ciddi ölçüde yavaşlamasını veya yazılım ve
donanım sistemlerinin zarar görmesini amaçlayan her türlü davranış ve işlem
yasaktır. Otomatik programlar kullanılarak çok sayıda sorgu veya üyelik kaydı
yapılması veya otomatik yöntemlerle siteye çok sayıda talep veya bilgi
gönderilmesi de bu yasağa dâhildir.ÜNLÜLER ALEMİ, bu gibi faaliyetlerde
bulunduğunu tespit ettiği Kullanıcıların siteye erişimini engelleme ve yasal
işlem başlatma hakkına sahiptir.

www.unluleralemi.com web sitesi kullanıcıları web siteye bir virüs veya başka
bir zararlı unsur içeren hiçbir tür içerik, yazılım ya da başka herhangi bir
malzeme iletmeyeceklerdir.

Bu Kullanım Koşulları’nın ihlali, ÜNLÜLER ALEMİ’nin tamamen kendi takdirine
bağlı olarak, www.unluleralemi.com üyeliğinizin sona erdirilmesi ile
sonuçlanabilir. www.unluleralemi.com Hizmeti’nde paylaştığınız İçerikler’in ÜNLÜLER
ALEMİ’nin sorumluluğunda olmadığını ve olamayacağını ve www.unluleralemi.com
Hizmeti’ni kullanırken karşı karşıya kalabileceğiniz risklerin tamamen sizin
sorumluluğunuzda olduğunu kabul edersiniz. İşbu Kullanım Koşulları’nın özünü
veya metnini herhangi bir şekilde ihlal etmeniz ya da ÜNLÜLER ALEMİ’ni bir risk
veya başka bir muhtemel hukuki yaptırıma maruz bırakmanız durumunda, www.unluleralemi.com
Hizmeti’ni size sunmaya kısmi olarak ya da bütünüyle son verebiliriz.

ÜNLÜLER ALEMİ, www.unluleralemi.com kullanıcılarının şahsi bilgilerinin
yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek
zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

E-posta iletişimlerinde, mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliği
garanti altına alınamaz ve gönderilecek e-postaların güvenliğinden www.unluleralemi.com
kullanıcıları sorumludur.

Üyeliğiniz aracılığıyla gerçekleşen her tür hareketin sorumluluğu size aittir
ve üyeliğinizi, kullanıcı adınızı veya diğer üyelik haklarınızı
satmayacağınızı, aktarmayacağınızı, devretmeyeceğinizi ve kullanılmasına izin
vermeyeceğinizi kabul edersiniz. İşverenleri veya müşterileri adına hesap
oluşturmak için açık yetkiye sahip olan kişi veya işletmeler hariç olmak üzere,
www.unluleralemi.com kendinizden başka herhangi biri adına hesap oluşturmanızı
yasaklar ve siz de oluşturmayacağınızı kabul edersiniz. Ayrıca, www.unluleralemi.com’ye
kayıt olurken ve diğer zamanlarda verdiğiniz veya vereceğiniz tüm bilgilerin
gerçek, doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu ve bilgilerinizi doğru ve gerçek
kalmaları için gerektiğinde güncelleyeceğinizi kabul edersiniz.

Diğer www.unluleralemi.com kullanıcılarının giriş bilgilerini istemeyeceğinizi,
toplamayacağınızı ve kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

www.unluleralemi.com Hizmeti’ni hiçbir yasadışı veya yetkisiz amaçla
kullanamazsınız. www.unluleralemi.com Hizmeti’ni ve İçeriklerinizi (aşağıda
belirtilmektedir) kullanırken telif hakkı yasaları dahil, ancak bununla sınırlı
kalmamak kaydıyla yürürlükteki tüm yasa, yönetmelik ve düzenlemelere uymayı
kabul edersiniz.

Davranışlarınız ve www.unluleralemi.com Hizmeti’ne gönderdiğiniz veya www.unluleralemi.com
Hizmeti’nde paylaştığınız veya gösterdiğiniz tüm veriler, metinler, dosyalar,
bilgiler, kullanıcı adları, görseller, grafikler, fotoğraflar, profiller, ses
ve video klipleri, sesler, müzik eserleri, özgün çalışmalar, uygulamalar,
bağlantılar ve diğer içerik ve malzemeler (birlikte “İçerik” olarak
anılır) tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. www.unluleralemi.com kullanıcıları,
site içerisindeki içeriklerle bağlantılı görüşlerini ‘yorumlar’da
yayınlayabilir. Kullanıcıların ilettiği görüşlerin sorumluluğu kullanıcıya
aittir, sorumluluk ÜNLÜLER ALEMİ’ne yöneltilemez.

www.unluleralemi.com web sitesi kullanıcıları, içeriklerde yer alan kişisel
bilgiler ve kişilere ait özel hayata ilişkin bilgiler ve/veya içerikler
bakımından söz konusu kişisel hak sahibi kişilerden gerekli izinleri
aldıklarını, bir başkasının kişisel haklarını, gizlilik hakkını ya da yayın
haklarını çiğneyen ya da başka mülkiyet hakları dahil her türlü fikri ve sınai
mülkiyet hakları ile korunan içerikleri, bilgileri; sahibinden ya da hakları
elinde bulundurandan, önceden yazılı izin almaksızın web sitesi kapsamında kullanmayacaklarını
kabul ve taahhüt ederler.

www.unluleralemi.com web sitesi kullanıcıları suç teşkil edecek, yasal açıdan
takip gerektirecek, yerel ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir
durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dâhil olmak üzere;
hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, şiddet, terör, hakaret, küfür
veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici, tehdit,
taciz ve hakaret içeren, ya da ahlaka, toplum düzenine aykırı, kişi ve/veya
kurumların özel hayatına, şahsiyetine ve sair haklarına zarar verebilecek,
içerikleri www.unluleralemi.com web sitesine iletmeyecek, herkese açık alanlara
ya da özel mesaj alanlarına üyeleri herhangi bir şekilde rahatsız edecek mesaj
veya içerik yüklemeyecek/yayınlamayacaklardır. Bu içeriklerin www.unluleralemi.com
üzerinden yayımlanması, hukuka aykırı veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal
eden içerikler bakımından doğabilecek sorumlulukların hizmet sağlayıcı ÜNLÜLER
ALEMİ tarafından yüklenildiği anlamına gelemez.

www.unluleralemi.com web sitesi kullanıcıları ticari anlamda haksız rekabete
yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan
kaçınacak, web sitesinde yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde
kopyalamayacaklardır.

Kullanıcıların www.unluleralemi.com web sitesine doğru ve güncel olmayan bilgi
vermesi halinde ya da bilgilerin doğru ve güncelliğinden şüphe edildiğinde, ÜNLÜLER
ALEMİ’nin hizmetleri durdurma ya da sonlandırma hakkı saklıdır.

www.unluleralemi.com Hizmeti’nde paylaştığınız veya gösterdiğiniz tüm veriler,
metinler, dosyalar, bilgiler, kullanıcı adları, görseller, grafikler,
fotoğraflar, profiller, ses ve video klipleri, sesler, müzik eserleri, özgün
çalışmalar, uygulamalar, bağlantılar ve diğer içerik ve malzemeler ÜNLÜLER
ALEMİ grup şirketleri ile paylaşılabilir, işlenebilir, aktarılabilir.

www.unluleralemi.com web sitesi kullanıcıları başka herhangi bir kullanıcının
web sitesini kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını
engellemeyeceklerdir. Yorum alanlarının başka web sitelerinin ya da ticari mal
ve hizmetlerin reklam mecrası olarak kullanımı yasaktır.

Herhangi birinin www.unluleralemi.com Hizmeti’ne erişmesini istediğimiz zaman
herhangi bir nedenle reddetme hakkımız saklıdır.

Herhangi bir kullanıcı adının kullanılması hakkını herhangi bir nedenle
değiştirme ve/veya geri alma hakkımız saklıdır.

İşbu Kullanım Koşulları’nı ihlal ettiğini tamamen kendi takdirimize bağlı
olarak belirlediğimiz İçerikler’i veya İçerikler’in bulunduğu hesapları
kaldırabiliriz, düzenleyebiliriz, engelleyebiliriz ve/veya izleyebiliriz, ancak
bu yönde herhangi bir yükümlülüğümüz yoktur.

Kullanıcılar her aşamada üyeliklerini sona erdirme hakkına sahiptir. Gerek
Kullanıcı tarafından gerekse de ÜNLÜLER ALEMİ tarafından hesabın kapatılması
durumunda, işbu Kullanım Koşulları’nda size verilen tüm lisansların ve diğer
hakların geçerliliği derhal sona erer.

Bu sayfada yer alan kullanım şartları, değişikliklerin yine bu sayfada açıkça
belirtilmesi şartıyla www.unluleralemi.com ve ÜNLÜLER ALEMİ tarafından herhangi
bir anda tek taraflı olarak değiştirilebilir ve bu değişiklikler değiştirilmiş
sözleşmenin siteye konulmasıyla derhal geçerlilik kazanır. Kullanıcılar www.unluleralemi.com
hizmetlerini herhangi bir şekilde kullandıkları anda, bu sayfada yayınlanan
şartları kayıtsız şartsız kabul etmiş sayılacaktır. Siz bu değişikliklerden
haberdar olmak amacıyla periyodik olarak sözleşmeyi gözden geçirmeyi kabul
ederek, siteye devam eden erişiminiz veya devam eden siteyi kullanımınız
değiştirilmiş kullanım şartlarını kesin olarak kabul ettiğiniz anlamına
gelecektir. 

FİKRİ
VE SINAİ HAKLAR

www.unluleralemi.com web sitesi kullanıcıları ticari anlamda haksız rekabete
yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan
kaçınacak, web sitesinde yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde
kopyalamayacaklardır.

Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, site içeriğindeki tüm materyaller Fikri ve
Sınai Haklar ile ilgili yasal mevzuat gereğince korunmaktadır.

www.unluleralemi.com kullanıcıları web sitesine yükledikleri her türlü yazı,
fotoğraf, video, yazılım, bilgi, görsel, işitsel malzemelerin ve bu sayılanlar
ile sınırlı olmaksızın diğer uygulamaların ve/veya bunların işlenmesi halinde
işlemesi ve/veya ses kayıtları ve/veya oluşturulan her türlü tertip ve
versiyonları ve/veya bunlardan elde edilen ve/veya bunlarla bağlantılı her
türlü tespitler (Bundan böyle “İçerik” olarak anılacaktır.) üzerindeki tüm
mülkiyet hakları ile eser sahibi olmaktan ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’ndan doğan çoğaltma, yayma, işleme, işaret ses ve/veya görüntü
nakline yarayan araçlarla umuma iletim, temsil şeklindeki mali haklarını
ve/veya icracı ve/veya yapımcı olmaktan doğan bağlantılı haklarını, topluma
sunuluş biçim, zaman ve yerinin belirlenmesi ve eserde herhangi bir şekilde
değişiklik yapılması ve tasarımdan, markadan doğan haklarını, tasarımları
tescil ettirme ve ürünlere uygulama ve diğer tüm fikri ve sınai haklarını,
görüntü/ses/içerik sahiplerinin kişisel haklarını, ÜNLÜLER ALEMİ tarafından
belirlenen her türlü mecrada/ platformda/ ürün/ malzeme/organizasyonda vs.
(radyo, TV, internet, sinema, doğrudan pazarlama aktiviteleri, basın
toplantıları, yazılı ve görsel medya dahil olmak üzere wap, kiosk, cep telefonu
gibi elektronik ya da sayısal/dijital ortamlarda, telefon santrali ve IVR
müzikleri, telefon zili tonları vs) Katma Değerli Servisler (Hücre yayını,
WAP/GPRS, mobil müzik, mobil video, çalarken dinlet, Mobil TV, Videostreaming
ve diğer tüm şarkı indirme servisleri ve/veya işbu tarihten sonra gelişecek
yeni nesil mobil teknolojileri) kapsamında her türlü servis, ortam, uydu, kablo
diğer dijital, telli ve telsiz tüm araçlar olmak üzere ve bu sayılanlarla
sınırlı olmaksızın geçerli olmak üzere ve başkalarında da devredilebilecek
şekilde, herhangi bir süre ve mecra kısıtlaması olmaksızın, Türkiye ve dünyada
kullanılmak üzere, herhangi bir bedel talep etmeksizin devrettiğini, söz konusu
İçeriklerin önceden izin almaya gerek olmaksızın yayınlanmasına ve/veya
kendisinin belirleyeceği üçüncü kişilerce görüntülenmesi/izlenmesine ve söz
konusu içeriklerin ve bu içeriklerle ilgili sistem kayıtlarının (içerikleri
sisteme yükleme, çıkarma vb) ÜNLÜLER ALEMİ ve grup şirketleri tarafından kaydedilmesine/işlenmesine
ve altyapı sağlayan firmalarla paylaşılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan
ve taahhüt eder.

www.unluleralemi.com web sitesi kullanıcıları söz konusu içerikler üzerindeki
ve içerikte yer alan herhangi bir Fikri ve Sınai hak teşkil eden unsur
üzerindeki, tüm mülkiyet haklarının, çoğaltma, yayma, işleme, işaret, ses
ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim şeklindeki mali ve
yapımcı ve/veya icracı olmaktan doğan bağlantılı hakların, görüntü/ses/içerik
sahiplerinin kişisel haklarının, tam ve tek sahibi olduğunu, alt çalışanlardan,
ilgili eser veya hak sahiplerinden ya da onların bağlı bulunduğu meslek
birliklerinden FSEK’in 48 ve 52’nci maddelerinde düzenlenen sıhhat şartlarına
uygun ve yazılı şekilde sınırsız ve herhangi bir süre kaydı olmaksızın süresiz,
Türkiye’de ve tüm dünyada yukarıda sayılanlar da dahil her türlü ürün/
platform/ malzeme/ organizasyon/ mecrada vs. geçerli olmak üzere 3. kişilere de
devredilebilecek biçimde devraldıklarını, izin aldıklarını, hak sahibi olduklarını,
eserler dolayısı ile Meslek Birliklerine ödenmesi gerekli tüm bedellerin
sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul ve taahhüt ederek, bu hakların kendi
uhdelerinde olduğunu, bu hakları devredebilme kabiliyet ve hukuki salahiyetinde
olduklarını, bu haklar üzerinde direkt veya dolaylı olarak bir üçüncü şahsın
hiçbir nam ve isim altında herhangi bir takyidat, mali veya manevi veya ticari
bir hakkı olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

İşbu Kullanım Koşullarına, Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanır. Eğer bu
anlaşmanın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden
ötürü yasal açıdan uygulanamaz duruma gelirse söz konusu madde bu anlaşmadan
çıkarılabilir. Ancak bu durum geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal
açıdan uygulanabilirliğini etkilemez.

Yukarıda yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek
uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili
kılınmıştır.

GİZLİLİK
POLİTİKASI

www.unluleralemi.com bir ÜNLÜLER ALEMİ İNTERNET VE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. [Kısaca
ÜNLÜLER ALEMİ olarak ifade edilecektir] hizmetidir.

Bu metin bilgi güvenliği ile ilgili sizi bilgilendirmek ve uyulması gereken
kurallar ile sorumlulukları açıklamak üzere hazırlanmıştır.

www.unluleralemi.com web sitesini ziyaretiniz sırasında kişisel bilgilerinizi
temin etmeniz beklenmektedir. Sizin tarafınızdan paylaşılan ve bizim
tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz www.unluleralemi.com ve ÜNLÜLER
ALEMİ tarafından korunur ve korunmaya devam edecektir.

Adınız ve soyadınız, posta adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon
numaranız, e-posta adresiniz gibi bilgileriniz tarafınızdan www.unluleralemi.com’ye
verildiğinde kaydedilir.

www.unluleralemi.com, kullanıcılara ait bilgileri aşağıda belirtilen haller
gerektirdiği takdirde açıklamak hakkına sahiptir: 

1. Kullanıcının, şahsi bilgilerinin paylaşılması konusunda izni ve onayı var
ise, 2. www.unluleralemi.com ve ÜNLÜLER ALEMİ’nin kendi bünyesinde kullanılmak
üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla, 3. Kullanıcının, www.unluleralemi.com
ve ÜNLÜLER ALEMİ’dan talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin
edilmesi veya size sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi
amacıyla, 4. Kullanıcıya ürün ve servisler sunarken, birlikle çalıştığı (iş
birliği yaptığı) firmalara, bu ürün ve servislerin sağlanmasında kullanılmak
üzere, 5.Yasal soruşturmalar esnasında, mahkeme kararı gereği veya yasal
prosedürler gerektirdiği takdirde.

Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanız
gerekmektedir.

E-posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın
güvenliği garanti altına alınamaz ve göndereceğiniz e-postaların güvenliğinden
sizler sorumlusunuzdur.

Web sitemizde ÜNLÜLER ALEMİ tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine
bağlantılar verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret ederseniz,
o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Diğer
şirketlerin politika ve uygulamalarından ÜNLÜLER ALEMİ’nin sorumlu olmadığını
belirtiriz.

www.unluleralemi.com’nin Kullanım Şartları ve Gizlilik Politikalarını
değiştirmesi mümkün olup ilgili sayfaların düzenli olarak kontrol edilmesini
öneririz.